สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง “ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562”

ต้นเรื่อง


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ