สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ปี 2564 รายงานวิจัย การกำหนดให้มีนักจิตวิทยาเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ พยาน ผู้เสียหาย หรือจำเลยในคดีอาญา