สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ขอเชิญรับชมสัมมนา เรื่อง “การใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์ในการทำงานร่วมกัน” ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ