สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม เรื่อง "ความผิดฐานหมิ่นประมาททางโซเซียลที่จำเป็นต้องรู้"

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ