สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง "การคุ้มครองทางกฎหมาย : ลิขสิทธิ์เพลงในยุคดิจิทัล" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
สำหรับการรับชมและรับฟัง ผ่าน Streaming และ Facebook Live เพจสื่อสาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ชั้น 6 อาคารศาลอาญา

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ