สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์ภาค 1

             เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ โดยนางพัชรพร โรจนสโรช ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบ นายชลิศร์ สวัสดิทัต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพื่อขอสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผู้บริหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษา ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลและพัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ณ ห้องประชุม ศาลอุทธรณ์ภาค 1


image รูปภาพ
image
image
image
image
image