สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ประชุมคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

               ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.30 – 12.00 นาฬิกา สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยนายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการวิจัย และคณะฯ ได้ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและหน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image