สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ได้จัด โครงการ “การเขียนโครงการ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และวิธีการเขียนโครงการอย่างถูกต้อง

image รูปภาพ
image