สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การพัฒนระบบการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 1

image รูปภาพ
image