สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือมาตรฐานงานคดีสำหรับเจ้าพนักงานคดี ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ครั้งที่ 3/2564

image รูปภาพ
image