สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

การประชุมคณะทำงานย่อยด้านศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564

image รูปภาพ
image