สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

R&D In A Nutshell (ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตุลาการ 4 ด้าน และ ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรด้านธุรการ 4 ด้าน )

image รูปภาพ
image
image