สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ได้ทำการจัดเอกสารทางวิชาการ/งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ให้กับตัวแทนจากหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สำนักงานประเทศไทย โดยได้ประสานผ่านระบบการกรอกขอรับข้อมูลออนไลน์

image รูปภาพ
image