สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน (Happy Work Place) ใน 8 ด้าน

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน (Happy Work Place) โดยการสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับระบบเวลาการทำงาน (Flexible Work Time)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image