สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง "ความผิดฐานหมิ่นประมาททางโซเซียลที่จำเป็นต้องรู้"

ต้นเรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรม เรื่อง "ความผิดฐานหมิ่นประมาททางโซเซียลที่จำเป็นต้องรู้"


image เอกสารแนบ