สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายชื่อผู้เข้าฟังการสัมมนาเรื่อง “การวิจัย : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร” วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ที่มาต้นเรื่อง


image เอกสารแนบ