สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล”

  วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยมีนายศุภกิจ  แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางสาววรมน  รามางกูร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทางหลักวิชาการและการฝึกปฏิบัติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการนำไปปรับใช้ในการให้คำปรึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมที่กำหนดไว้ต่อไป ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้พิพากษาสมทบจากศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลจังหวัดที่ดำเนินการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image