สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานการศึกษา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้น"

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ