สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ว 70 ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564

ว 70 ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564
แบบสอบถามการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว


image เอกสารแนบ