สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

แผนการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดี 4 ด้าน

ต้นเรื่อง 
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดี ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ประธานคณะทำงานพร้อมคณะฯ ได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานเจ้าพนักงานคดี


image รูปภาพ
image