สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

สรุปการสัมมนาทางวิชาการวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์กับประเด็นการเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ”

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ