สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

แบบประเมิน การเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ/ประชาชน / วิดีโอการสัมมนา

 

แบบประเมิน การเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ/ประชาชน


 วิดีโอการสัมมนา เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์กับประเด็นการเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ”


image รูปภาพ
image
image