สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

การดำเนินโครงการพัฒนาระบบโปรแกรมปฏิทินปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานศาลยุติธรรม ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

image รูปภาพ
image