สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ว 1086 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจระบบโปรแกรมปฏิทินปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1"

โครงการและกำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา
แบบประเมินผลการสัมมนา

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ