สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานต้อนรับประจำศาลในศาลชั้นต้น

รายงานผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานต้อนรับประจำศาลในศาลชั้นต้น


image รูปภาพ
image