สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานผลวิจัย เรื่อง การประเมินผลและพัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์ภาค 1

รายงานผลวิจัย เรื่อง การประเมินผลและพัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลอุทธรณ์ภาค 1


image รูปภาพ
image