สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายงานผลการศึกษา เรื่อง การกำหนดให้นักจิตวิทยาเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา

รายงานผลการศึกษา เรื่อง การกำหนดให้นักจิตวิทยาเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา

 


image รูปภาพ
image