สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ประมวลงานศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนางานศาลยุติธรรม

กลยุทธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะทำงานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของศาลยุติธรรมประจำจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย D-Court 2020

การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล

การตรวจสอบการสั่งคดีของพนักงานอัยการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและต่างประเทศ

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องพิจารณาของศาลในประเทศไทย

การพัฒนาทักษะของบุคลากรศาลยุติธรรมในชุดดิจิทัล

การศึกษาการให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

ทำความรู้จักกับผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

ทำผิด โดนปรับ ไม่มีเงิน - กักขัง หรือ บริการสังคม

ทำอย่างไรให้การประเมินผลในระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ

นอกรั้วศาล : เปรียบเทียบหน่วยงานอนุญาโตตุลาการนอกกระบวนการยุติธรรมของไทย

แนวโน้มปริมาณสถิติคดีที่จะขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรภายหลังวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการบริหารจัดการคดีที่เลื่อนนัดพิจารณาของศาลชั้นต้น ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ศึกษากรณีศาลแพ่งพระโขนง

เปรียบเทียบคดีแรงงานในวิกฤติต่างๆ VS โรคโควิท-19

พันธกิจของศาลยุติธรรมภายใต้พระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มาตรการของศาลในการลดความแออัดในเรือนจำภายใต้สถานการณ์ฯ covid-19

ศาลยุติธรรมกับประสิทธิภาพการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา