สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute

image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ 
อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

ส่วนช่วยอำนวยการ
02 500 1073 

ส่วนนโยบายและแผนการวิจัยและพัฒนาระบบงาน
02 500 1087 - 89

ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานบริหารจัดการ
02 500 1081 , 85 - 86 

ส่วนวิจัย
02 500 1082 - 83

ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลสูง
02 500 1078 - 80

ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลชั้นต้น
02 500 1075 - 77อีเมล์

rabiphat@coj.go.th

 

 Social