สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

R&D In A Nutshell (การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนในต่างประเทศ)

image รูปภาพ
image
image
image