สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

ว 1068 ตอบแบบสอบถามข้อมูลสถิติคดีผู้บริโภค ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลสถิติคดี โดยแยกประเภทคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์และคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563

 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลสถิติคดี โดยแยกประเภทคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์และคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ตั้งแต่ปีพ.ศ 2561-2563

 


image เอกสารแนบ