สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
Rabi Bhadanasak Research and Development Institute
image

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

การจัดการปฏิทินปฏิบัติราชการ ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)

* คู่มือการใช้งานปฏิทินปฏิบัติราชการ
ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
สำหรับ เจ้าหน้าที่ประจำศาล

และ

* คู่มือการใช้งานปฏิทินปฏิบัติราชการ
ผ่านระบบระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม (E-PHONEBOOK)
สำหรับ หัวหน้าหน่วยงานและผู้อำนวยการ

* สามารถเลื่อนดูได้ที่ ไฟล์.PDF ด้านล่างนี้

เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม - Court Integral Online Service (CIOS) 
* สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Intranet ภายในของศาลยุติธรรม เท่านั้นรับชมวิดีโอย้อนหลัง
เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจระบบโปรแกรมปฏิทินปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม" 
* ผ่านระบบ Intranet ภายในของศาลยุติธรรม (http://live.coj.intra/) เท่านั้น


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ